بازدید شهرداران یزد از کارخانه کمپوست انزلی و مرکز بازدید کنندگان تالاب انزلی

شهرداران استان یزد در سفر خود به گیلان از کارخانه کمپوست انزلی و مرکز بازدید کنندگان تالاب انزلی بازدید کردند .