گفتگوی شهردار بندرانزلی در برنامه زنده تلوزیونی با شهروندان

شهردار بندرانزلی در برنامه زنده تلوزیونی در شبکه باران بصورت تلفنی حاضر شدند و به سوالات و مشکلات مطرح شده از سوی شهروندان پاسخ دادند.