تعلیق یکی از مراکز غیر دولتی تحت نظارت بهزیستی در شهرستان آستارا

روابط عمومی بهزیستی استان گیلان از به تعلیق درآمدن فعالیت یکی از مراکز غیر دولتی تحت نظارت بهزیستی در شهرستان آستارا خبر داد.