یادداشت / آقای وزیر با بخشنامه های بی تدبیر، آب به آسیاب زمین خواران میریزد

آقای وزیرجهاد کشاورزی ،من نه قیّمِ کسی هستم و نه از زبان کسی سخن میگویم بلکه دردِ مشترکم را با کشاورزان و روستائیان مظلوم فریاد میزنم که تصمیمات شما در قالب بخشنامه های مخرب،دور از منطق و نا کار آمدِ مبتنی بر حفظ اراضی و زمینهای کشاورزی عملا آب در آسیاب زمینخواران و کوهخواران ودلالان و رانت خواران ریخته و چون عفریتی بزک کرده آسایش وحق زیستن را از این قشر پا برهنه و آفتاب سوخته سلب نموده است.