|آرشیو خبرها

سفر مدیر اجرایی منطقه آزاد اینچه برون به منطقه آزاد انزلی

سفر مدیر اجرایی منطقه آزاد اینچه برون به منطقه آزاد انزلی

18/اردیبهشت/1401

 مهندس حسن ملک حسینی مدیر اجرایی منطقه آزاد اینچه برون در رأس هیاتی به منظور بازدید از ظرفیت ها و زیر ساخت های بندری، لجستیک، صنعتی و گردشگری منطقه آزاد انزلی به این منطقه سفر کرده و در جریان دیدار با مهندس اکبری مقدم مدیرعامل سازمان، مسائل و موارد اجرایی مرتبط با راه اندازی منطقه آزاد اینچه برون را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

استفاده از ظرفیت‌های منطقه آزاد انزلی برای گسترش مناسبات با اوراسیا

استفاده از ظرفیت‌های منطقه آزاد انزلی برای گسترش مناسبات با اوراسیا

28/بهمن/1400

سفیر ایران در ایروان پایتخت ارمنستان با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در خصوص راهکارهای بهره گیری از توانمندی های دو طرف و هم افزایی بیشتر به منظور گسترش مناسبات کشورمان با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ترانزیت بین المللی به بحث و تبادل نظر پرداختند.