|آرشیو خبرها

در سال 98 تعداد 8350 نفر به جرگه مستمری بگیران تامین اجتماعی گیلان پیوستند .

در سال 98 تعداد 8350 نفر به جرگه مستمری بگیران تامین اجتماعی گیلان پیوستند .

14/اردیبهشت/1399

محمود سبحانی سرپرست معاونت بیمه ای تامین اجتماعی گیلان با اشاره به اینکه در پایان سال 97 تعداد 125147 مستمری بگیر تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان قرار داشت افزود : این تعداد با 8350 نفر افزایش در پایان سال 98 به 133491 نفر رسید که بیانگر افزایش تقریبی 700 نفر در هر ماه میباشد .

ایشان با بیان اینکه گروه بازنشستگان با بیش از 6000 نفر افزایش و رشد 7/1 درصدی بالاترین سهم افزایش در بین مستمری بگیران را داشته و از 84968 نفر به 91076 رسیده است اذعان داشت : دراین مدت تعداد ازکارافتادگان با رشد 2/8 درصدی به 7015 نفر و بازماندگان با 6/1 درصد رشد به 35400 نفر افزایش یافته است.

سبحانی خاطرنشان ساخت که تامین اجتماعی گیلان در سال 98 بیش از 3300 میلیارد تومان تعهدات بلندمدت به مستمری بگیران خود پرداخت نموده است .