چهار طرح شرکت برق گیلان تا پایان دولت افتتاح می شود

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان گفت : چهار طرح توسعه و تقویت برق در قالب پویش “هر هفته-الف-ب-ایران” تا پایان خدمت دولت در مناطق مختلف گیلان به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان تاکید کرد: لزوم صرفه جویی در مصرف برق

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان از مشترکان خواست با توجه به افزایش دمای هوا طی هفته آینده در مصرف برق صرفه جویی کنند.