توهین بی‌شرمانه یک مداح به عمامه روحانیت

این توهین بی شرمانه که به بهانه حمله به رئیس جمهور صورت گرفته به قدری زشت و زننده است که از انتشار آن خودداری می‌شود. این پست دقایقی پس از انتشار و با واکنش تند کاربران فضای مجازی، پاک شد.