|آرشیو خبرها

افتتاح آرش مارکت زیبا کنار نمونه کار جهادی و انقلابی برادران تقی پور است

افتتاح آرش مارکت زیبا کنار نمونه کار جهادی و انقلابی برادران تقی پور است

21/اسفند/1400

فرماندار رشت با اشاره به اینکه با تفکر جهادی، بخش خصوصی قابلیت تبدیل شدن به بازوی قدرتمند دولت در امر اشتغالزایی را دار است گفت: با آغاز به کار پروژه آرش مارکت زیباکنار ۲۰۰ نفر به طور مستقیم مشغول به کار شده اند.