|آرشیو خبرها

در دیدار شهردار رشت با فرماندار مطرح شد:استفاده از تمام ظرفیتها برای توسعه شهر رشت

در دیدار شهردار رشت با فرماندار مطرح شد:استفاده از تمام ظرفیتها برای توسعه شهر رشت

18/آبان/1400

در دیدار روز گذشته شهردار رشت و فرماندار بر مباحثی نظیر مدیریت جهادی اصلی اولویت‌دار برای تمام دستگاهها، لزوم افزایش سطح رضایتمندی مردم و شهروندان، جلب اعتماد عمومی و توسعه شهر رشت تاکید شد.