برپایی چادر جمع آوری زکات فطریه در رشت مستلزم اخذ مجوز از فرمانداری است

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری رشت از لزوم اخذ مجوز از فرمانداری جهت برپایی چادر به منظور جمع آوری زکات فطریه در سطح شهر رشت خبر داد.