رییس سندیکای بیمه گران استان خبرداد :رتبه سوم گیلان درضریب نفوذ بیمه

جشن بزرگ صنعت بیمه درگیلان باحضور مدیرکل بیمه ایران و رییس سندیکای بیمه گران استان گیلان ، نماینده مردم صومعه سرا درمجلس ،  رئیس مجلس نمایندگان گیلان و جمع کثیری از بیمه‌گذاران در سالن بانک صادرات گیلان برگزار شد .