دکتر پارسی خبرداد : افزایش سه و نیم برابری مستمری ماهانه مددجویان بهزیستی گیلان

دکتر محمدرضا پارسی گفت : مستمری ماهانه مددجویان بهزیستی استان اعم از معلولان و آسیب دیدگان اجتماعی سه و نیم برابر شده و نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.