کارخانه کاشی خزر گیلان پس از ۴ سال تعطیلی راه اندازی شد

کارخانه کاشی خزر گیلان پس از چهار سال تعطیلی امروز با حضور مردم و مسؤولان و پرسنل و کارگران زحمتکش این کارخانه مجددا راه‌اندازی شد.