مدیر عامل برق گیلان: تامین نقدینگی از نیازهای ضروری صنعت برق است

مدیرعامل برق گیلان در نشست با مهندس احمدی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری: تامین نقدینگی از نیازهای ضروری صنعت برق است