امضا تفاهم نامه گسترش همکاری بین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

تفاهم نامه گسترش همکاری های بین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دانشگاه علمی کاربردی استان گیلان به امضاء طرفین رسید.