پرداخت ۲۳ میلیارد تومان تسهیلات به نیازمندان از طریق صندوق امداد ولایت در هشت ماهه سال جاری

پرداخت ۲۳ میلیارد تومان تسهیلات به نیازمندان از طریق صندوق امداد ولایت