نوید رییس پارک علم و فناوری گیلان ؛ صندوق نوآوری و شکوفایی گیلان درآستانه تاسیس است

همزمان با سفر ریاست جمهوری و هیات دولت به گیلان ، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور و معاون تسهیلات و تجاری سازی و ارزیابان صندوق به پارک علم فناوری گیلان حضور یافتند .