بازدید دکتر رضا مسرور از نمایشگاه بین المللی محصولات کشاورزی ، مواد غذایی و صنایع وابسته استان گیلان

دکتر رضا مسرور در بازدید از نمایشگاه بین المللی محصولات کشاورزی ، مواد غذایی و صنایع وابسته استان گیلان با بهره گیری ازظرفیت های منطقه آزادانزلی به پایلوت صادرات محصولات کشاورزی ومواد غذایی تبدیل شود. […]