رئیس کمیسیون بهداشت شورای رشت: تلاش حوزه مدیریت شهری برای جلب اعتماد شهروندان است

در هشتاد و ششمین جلسه کمیسیون بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری شورای رشت به تلاش حوزه مدیریت شهری در راستای ارائه خدمات بیشتر و بهتر به منظور جلب اعتماد شهروندان تاکید شد.