شهردار رشت: پروژه گیل لند آماده فراخوان است

در یکصد و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر رشت، شهردار رشت گفت: در بحث درختکاری ۱۵۰۰۰ نهال از منابع طبیعی دریافت شده که تمامی این تعداد نهال به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تحویل داده شده است که پنج هزار نهال در منطقه یک و مابقی در ورودی ‌های سطح شهر کاشته خواهد شد و از روز ۱۵ اسفند کاشت آن انجام خواهد شد.