مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان از صرفه جویی 50 میلیارد تومانی خبر داد

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار از صرفه جویی 50 میلیارد تومانی خبر داد.