صدور و ابلاغ ساخت سدلاستیکی اطاقور با دستور معاون رییس جمهور

معاون ریس جمهور ورئیس سازمان برنامه وبودجه کشوردر مراسم بهره برداری از سد پهلوان بست کومله اظهارکرد: سدلاستیکی اطاقور چهارمین سد لاستیکی شهرستان لنگرود و 11 سدلاستیکی است که با سفر اقای ریس چمهوری به گیلان به بهره برداری می رسد.