پرداخت بیش از ۱۱ میلیارد تومان صدقه توسط گیلانیان در سال جاری

مردم نوع‌دوست گیلان در سال جاری تا کنون ۱۱ میلیارد و ۳۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان صدقه پرداخت کرده‌اند که این میزان صدقه از ۳۳۶ هزارصندوق بزرگ، کوچک نصب و توزیع‌شده در سراسر گیلان جمع‌آوری‌شده است.