نصف برق تولیدی استان گیلان به استان های همجوار صادر شد

« عظیم بلبل آبادی» مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان گفت: از انرژی برق تولید شده در 10 نیروگاه فعال منطقه در ده ماه نخست سال جاری، مقدار 6.1 میلیون مگاوات ساعت در استان گیلان به مصرف رسید و مقدار 5.6 میلیون مگاوات ساعت به استان های همجوار صادر شد. به عبارتی حدود نصف برق تولیدی در استان گیلان به استان های همجوار صادر شد