به مناسبت گرامیداشت روزملی صادرات ؛ 21 صادرکننده نمونه گیلان معرفی و تجلیل شدند

شامگاه چهارشنبه همزمان با بیست ودومین سالروزملی صادرات ، همایش معرفی و تجلیل ازصادرکنندگان نمونه استان گیلان با حضور جمع کثیری از صادرکنندگان ، متولیان صنعت و تولید ، مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران، مدیرکل صنعت و معدن و تجارت گیلان ، فرمانداران استان و مسئولین در سالن الغدیر استانداری برگزارشد.