وزیر اقتصاد: عبور از تحریم ها محصول تلاش جامعه ایرانی است

وزیر امور اقتصاد و دارایی با حضور در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، ضمن بررسی مسائل اقتصادی این استان، اظهار داشت: بوشهر نگین ایران است و باید زمینه برای درخشش بیشتر […]