رئیس سازمان بهریستی کشور: خانواده های دارای ۲ معلول صاحب خانه میشوند

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه برای مسکن دو معلول‌ها رایزنی‌های صورت گرفته است، گفت: ۵ هزار مسکن به این زمینه تخصیص یافته و واگذار شد به گزارش خط قرمز – وحید قبادی‌دانا ظهر […]