برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با شیرینی جات و حلواهای محلی در غرفه شهر خلاق رشت

مدیریت برنامه های یونسکو در شهر خلاق خوراک شناسی رشت با همکاری مرکز فرهنگسرای گردشگری بوم اندیش در نمایشگاه صنایع غذایی استان گیلان، کارگاه آموزشی آشنایی با شیرینی جات و حلواهای محلی را برگزار کرد.