شورای گفتگوی رسانه منطقه آزاد انزلی تشکیل شد

با حضور مدیران، سردبیران و دبیران رسانه های مکتوب و دیجیتال استان گیلان نخستین نشست “شورای گفتگوی رسانه منطقه آزاد انزلی” با حضور مهدی کاظمیان سرپرست این مدیریت و کریم خرسندی مدیرعامل خانه مطبوعات استان برگزار شد.