ثبت «روز جهانی قدس» با حضور باشکوه و انقلابی ملت مسلمان ایران

امروز ایرانیان ولایی و همیشه در صحنه با بانگ رسای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» لرزه بر پیکره پوشالی اهریمنان دژخیم‌صفت انداختند و زوال قطعی رژیم جعلی و کودک‌کش صهیونیستی را فریاد زدند.