معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید گیلان از برگزاری کارگاه های آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی خبر داد

محسن کاظمیان از برگزاری ده کارگاه آموزشی در سه ماهه سوم سال جاری،با محوریت پیشگیری از آسیب های اجتماعی خبر داد و اظهار کرد: این کارگاه ها توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و با همکاری شورای مبارزه با مواد مخدر استان گیلان برگزار شد.