تجلیل از آتش نشانان فومن با حضور مسئولین برگزار شد.

مراسم تجلیل از آتش نشانان فومن با حضور مسئولین در فومن برگزار شد به گزارش صبح فومن ؛ بمناسبت ۷ مهر روز آتش نشانی و ایمنی ،مراسم تجلیلی بمناسبت این روز در ایستگاه آتش نشانی […]