اجرای طرح سه شنبه های با شهروندان با حضور اعضای شورای شهر

 از هفته جاری طرح سه شنبه های با شهروندان در مرکز سامانه ۱۳۷ در شورای اسلامی شهر برگزار می گردد. در این طرح که در راستای ارتباط مستقیم شهروندان با نمایندگان خود در پارلمان محلی […]

اختتامیه کارگاه رنگ آمیزی تخم مرغ های رنگی نوروز

برگزاری مراسم اختتامیه کارگاه رنگ آمیزی تخم مرغ های رنگی نوروزیبه همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت، مراسم اختتامیه کارگاه رنگ آمیزی تخم مرغ های رنگی نوروز ظهر روز سه شنبه ۲۸ اسفند در پارک شهر رشت برگزار شد