جلسه مشترک هم اندیشی شورای رفاه استانهای خراسان رضوی و گیلان در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خط قرمز ،روزچهارشنبه مورخ 30آبان جلسه مشترک هم اندیشی شورای رفاه استانهای خراسان رضوی و گیلان در سالن جلسات اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی عضو شورای هماهنگی و جمعی از معاونین و رؤسای ستادی هر دو استان برگزارشد.