شورای ثبت تهران برای بررسی انتساب خانه ابتهاج به گیلان می آید

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان گفت: هیاتی از شورای ثبت تهران برای بررسی انتساب خانه ابتهاج به گیلان می‌آید.