انتخاب میثم زادبر بعنوان معاون شهردار فومن

در نود و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر فومن و به پیشنهاد رضا محمدی شهردار فومن ، میثم زادبر بعنوان معاون شهردار فومن انتخاب شد.