معرفی گزینه های نهایی شورای ائتلاف نیروهای انقلابی گیلان حوزه انتخابیه فومن

گزینه های نهایی شورای ائتلاف نیروهای انقلابی گیلان(شانا) برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چند حوزه انتخابیه معرفی شدند.