بیانیه نشست تخصصی کمیسـیون عمران و شهرسـازی اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان ها

کمیسـیون عمران و شهرسـازی در پایان شصت و سومین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان ها بیانیه ای به شرح ذیل صادر نمود.