استاندار گیلان با خانواده شهدای هدایت پناه و زمانی در فومن دیدار کرد

‍ حضور فرماندار فومن، استاندار گیلان و نماینده شهرستان های فومن و شفت در منزل شهدای هدایت پناه و زمانی