یادواره دانش آموز شهید محمدرضا کدیور در فومن برگزار شد

مهدی طحانیان آزاده و راوی کتاب سرباز کوچک امام در مراسم یادواره شهید دانش آموز محمدرضا کدیور که در دبیرستان شاهد شهید کدیور فومن برگزار شد گفت : شهدا همچون نورافکنی هستند که ما راه خود را با آن ها بهتر می شناسیم.