استاندار گیلان :در مسیر خدمت به مردم ازخودگذشتگی را از شهدا بیاموزیم

استاندار گیلان در دیدار با خانواده شهیدان املاکی و حسین پور
با بیان اینکه جامعه نیازمند وحدت،انسجام و همدلی است گفت:در مسیر خدمت به مردم باید ازخودگذشتگی را از شهدا بیاموزیم.