سردار شریف : خبرنگاران ، شهید همت‌ها و شهید باکری‌های جنگ رسانه هستند

سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه در انزلی گفت: شهید همت‌ها و شهید باکری‌های میدان امروز، خبرنگاران عزیزی هستند که با ذهن فعال و با قلم روان و دوربین‌هایشان می‌توانند مقابله با دشمن را سازمان‌دهی کنند.