رشت شهر دوستدار کودک می‌شود

در جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای رشت به تلاش و تعامل با دستگاه‌های مختلف برای کسب عنوان رشت شهر دوستدار کودک در سال ۹۸ تأکید شد.