چگونگی ایجاد “خیابان غذا” در رشت بررسی شد

با حضور شهردار رشت و رئیس شورای اسلامی شهر رشت چگونگی و نحوه اجرا و ایجاد پروژه “خیابان غذا” در رشت بررسی شد.