پلاک کوبی تداوم فعالیت شهر خلاق خوراک شناسی انجام می‌شود

همزمان با فرا رسیدن روز رشت، با انجام آیینی ویژه با حضور دکتر ایوبی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، پلاک کوبی تداوم فعالیت شهر خلاق خوراک شناسی رشت انجام خواهد شد.

بازتاب برگزاری جشنواره کدوی رشت در سایت یونسکو

بخش اصلی سایت یونسکو که به معرفی رویدادهای مرتبط با شهرهای خلق جهان می پردازد برای اولین بار خبر برگزاری یک جشنواره از شهر خلاق رشت را در صفحه اصلی خود بازتاب داد.
به گزارش خط قرمز خبر برگزاری جشنواره کدوی رشت در سایت رسمی یونسکو بازتاب یافت.

در جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای رشت اعلام شد : ریزش ساختمان‌های تاریخی تهدید رشت است

در جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت ریزش ساختمان‌های تاریخی رشت به‌عنوان یکی از تهدیدهای این شهر اعلام شد و به بهره‌مندی از عنوان شهر خوراک حلال در راستای برند شهر خلاق خوراک رشت در یونسکو تأکید شد.