به همت شهردار؛ نخستین همایش شهریاران لنگرود برگزار شد+تصویر

شهرداری لنگرود اولین همایش شهریاران لنگرود را در سالن کنفرانس دانشکده پرستاری،مامایی لنگرود برگزارکرد.