برگزاری جلسه شورای سیاست گذاری دهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان

جلسه شورای سیاست گذاری دهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان در عمارت باغ ملی شهرداری لاهیجان برگزار شد.