نقاط حادثه خیز شهرستان بندانزلی شناسایی شد

شهردار بندرانزلی در جلسه شورای اداری شهرستان بندرانزلی، اظهار کرد: با توجه به اینکه در فصل بارش قرار داریم لذا تلاش شده در زمینه تشکیل ساختار موفق مدیریت بحران به منظور آمادگی پایدار در صورت بروز هرگونه مشکل به صورت منطقه بندی در محلات اقدامات لازم انجام شود.