پرداخت بیش از ١٠٠ میلیارد ریال تعهدات به بیمه شدگان و مستمری بگیران املشی

بیش از ١۵٠٠٠ نفر درشهرستان املش تحت پوشش تامین اجتماعی میباشند . 🔴به گزارش خط قرمز,نصرت ا.. پورقربان ریاست تامین اجتماعی املش با اشاره به خبر فوق اظهار داشت : در حال حاضر حدود ١۵٠٠٠ […]